Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til samferdselsministeren

Om tiltak for å få ned antall trafikkdrepte og trafikkskadde på norske veier, med spesiell henvisning til de mange dødsulykkene i Aust-Agder

Datert: 23.10.1998
Besvart: 04.11.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Det har hittil i år vært mange tragiske trafikkulykker på norske veier. Spesielt mange dødsulykker har det vært i Aust-Agder. Trafikkulykker med dødelig utgang eller med store menneskelige skader er ofte en ufattelig tragedie for de det rammer, men også en stor belastning for samfunnet.

Vil statsråden redegjøre for hva myndighetene har tenkt å foreta seg for å få ned antall trafikkdrepte og trafikkskadde på norske veier i fremtiden?


Les hele debatten