Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om mer opplæring for de deltidsansatte i det norske brannkorpset

Datert: 23.10.1998
Besvart: 04.11.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Det norske brannkorpset består av 2 500 profesjonelle brannfolk og 10 500 deltidsansatte. Det stilles ingen krav til utdannelse for deltidsansatte. Undersøkelser viser at 90 pst. av de deltidsansatte ønsker mer opplæring for å kunne takle oppgavene sine bedre. Disse ønsker å gjennomføre tilsvarende samme grunnkursopplæring som det de profesjonelle brannmenn må fullføre.

Kan statsråden redegjøre for dette behovet og om departementet mener at den opplæring de frivillige brannfolkene får er forsvarlig?


Les hele debatten