Spørretimespørsmål fra Eirin Faldet (A) til kommunal- og regionalministeren

Om å bedre arbeidsforholdene for kabinpersonell, som ikke har en tilfredsstillende lovregulering av arbeid og fritid

Datert: 28.10.1998
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 04.11.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Kabinpersonell, som hovedsakelig består av kvinner, har ikke en tilfredsstillende lovregulering av arbeid og fritid som de fleste andre yrkesgrupper. Jeg er kjent med at saken har vært tatt opp med Samferdselsdepartementet/Luftfartsverket, som har oversendt saken til Kommunal- og regionaldepartementet.

Hvor ligger saken nå, og hva kan statsråden gjøre for å bedre arbeidsforholdene for kabinpersonell?


Les hele debatten