Spørretimespørsmål fra Jan Johnsen (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at lærlinger med avsluttet læreforhold som ønsker fagbrev i et beslektet fag, ikke kan inngå lærekontrakt med full opplæring i lærebedrift før etter fylte 21 år

Datert: 28.10.1998
Besvart på vegne av: Kirke-, utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 04.11.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Jan Johnsen (H)

Spørsmål

Jan Johnsen (H): Lærekontrakt med full praktisk opplæring i lærebedrift kan inngås når lærlingen begynner i lære etter fylte 21 år. Dette medfører at lærlinger som har avsluttet et læreforhold, og som ønsker fagbrev i et beslektet fag, er avskåret fra dette før fylte 21 år.

Vil statsråden se på muligheten til å endre dette, slik at ungdom kan skaffe seg en bedre kompetanse også innenfor yrkesfag?


Les hele debatten