Spørretimespørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til miljøvernministeren

Om skikkelig merking av og ev. forbud mot produkter som inneholder isocyanater, som kan medføre helseskader og endatil dødsfall

Datert: 29.10.1998
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 04.11.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Isocyanater er en gruppe kjemiske stoffer som brukes i stort omfang i ulike produkter, blant annet maling. Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS) har i lang tid rettet oppmerksomheten mot de farer som er knyttet til produkter som inneholder isocyanater og arbeid med disse. Produktene og arbeid med disse kan gi sterke allergiske reaksjoner og løsemiddelskader av ulik karakter, ja endatil dødsfall.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre skikkelig merking av produktene, eventuelt er det aktuelt med forbud?


Les hele debatten