Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Om opplysninger om at inspektørene i Fiskeridirektoratet opererer med hemmelig instruks ved kontroll av fiskefartøyer

Datert: 29.10.1998
Besvart: 04.11.1998 av fiskeriminister Peter Angelsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): I bladet Fiskaren 24. oktober 1998 går det fram at inspektørene i Fiskeridirektoratet opererer med hemmelig instruks når de kontrollerer fiskefartøyer. Nyordningen med inspektører ombord i fiskefartøy kan med dette forverre en stadig økende konflikt mellom næringen og forvaltningen. Hemmelig instruks må da stride mot Regjeringens bebudede melding om større åpenhet i forvaltningen.

Hva vil statsråden gjøre for å dempe den økende konflikten, og kan en større åpenhet være et middel?


Les hele debatten