Spørretimespørsmål fra Jan Johnsen (H) til helseministeren

Om å starte produksjon av influensavaksine, slik at vi er forberedt hvis en livsfarlig pandemi slår til i Norge

Datert: 29.10.1998
Besvart: 04.11.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Jan Johnsen (H)

Spørsmål

Jan Johnsen (H): Hvis en livsfarlig pandemi slår til i Norge, vil det ikke være mulig å få kjøpt vaksine på verdensmarkedet. Det er derfor viktig å starte vaksineproduksjon i en normalsituasjon. Når pandemien er her, vil det være for sent å lære seg det. Vi har i dag en nyopprettet vaksinefabrikk som kan produsere ca. 350 000 doser.

Vil statsråden sørge for at vi kan starte produksjon av influensavaksine, slik at vi er forberedt når pandemien slår til?


Les hele debatten