Spørretimespørsmål fra Anne Helen Rui (A) til fiskeriministeren

Om hvorfor Østlandets fiskeridistrikt blir nedprioritert mht. havnemidler, og å omprioritere slik at havna i Nevlunghamn kan bli utbedret i 1999

Datert: 29.10.1998
Besvart: 04.11.1998 av fiskeriminister Peter Angelsen

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Østlandets fiskeridistrikt har 2-3 pst. av fiskeflåten i landet. Men havnene i dette området får svært få midler til å forbedre sine havner. I Nevlunghamn i Larvik er fiskerihavna nå så grunn at mudring er tvingende nødvendig for at de store fiskebåtene skal kunne få levert fisken til fiskemottaket, slik at fiskerimottaket og arbeidsplassene kan bestå.

Hvorfor blir Østlandets fiskeridistrikt nedprioritert, og vil statsråden omprioritere slik at havna i Nevlunghamn kan bli utbedret i 1999?


Les hele debatten