Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til justisministeren

Om hvorvidt situasjonen ligger til rette for en omfattende hjemsendelse av tamilske asylsøkere til Sri Lanka

Datert: 30.10.1998
Besvart: 04.11.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Det kommer meldinger om at 600 tamiler som kom til Norge i 1996, står i fare for å bli sendt tilbake til Sri Lanka. De første tamilene er allerede hentet fra mottak og sendt ut. Ifølge informerte kilder er det ikke trygt for tamiler som ikke er hjemmehørende i Colombo å reise tilbake til Sri Lanka. Tamiler blir flere steder utsatt for forfølgelse på etnisk grunnlag.

Mener statsråden at situasjonen ligger til rette for en omfattende hjemsendelse av tamilske asylsøkere?


Les hele debatten