Spørretimespørsmål fra Sylvia Brustad (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om utviklingen mot å søke etter stadig yngre folk når stillinger skal besettes

Datert: 23.10.1998
Besvart: 18.11.1998 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): I Hamar Arbeiderblad 19. oktober 1998 kunne vi lese at flere og flere virksomheter søker etter stadig yngre folk når nye stillinger skal besettes. Mange stillingsannonser er rettet mot mennesker under 35 år. Det er positivt at unge folk er ettertraktet på arbeidsmarkedet, men det er bekymringsfullt at mange arbeidsgivere ifølge avisen ikke ser verdien av at folk som er over 35 år også har noe å bidra med i arbeidslivet.

Hva mener statsråden om denne utviklingen, og hva kan gjøres for å endre den?


Les hele debatten