Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å gjeninnføre ordningen med at renten i Statens lånekasse ikke løper for doktorgrads- og post.doc.-stipendiater, for å sikre rekruttering til forskerstillinger

Datert: 30.10.1998
Besvart: 18.11.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Å sikre fremtidig rekruttering til forskerstillinger er en prioritert oppgave for de høyere utdanningsinstitusjonene. Rekrutteringen skjer hovedsakelig gjennom doktorgrad og post. doc. stipendier. Størrelsen på stipendiet kan ikke konkurrere med de betingelser mange potensielle stipendiater kan få som lønn andre steder. Det må derfor settes inn ulike stimuleringstiltak.

Vil statsråden ta initiativ til å innføre ordningen igjen med at renten i Statens lånekasse for utdanning ikke løper i stipendperioden?


Les hele debatten