Spørretimespørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til olje- og energiministeren

Om å gripe inn etter at Statoil og ICA/Hakon-Gruppen har inngått intensjonsavtale om et felles selskap bl.a. for eierskap og drift av 1500 bensinstasjoner

Datert: 29.10.1998
Besvart: 18.11.1998 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Statoil og ICA/Hakon har nå inngått intensjonsavtale om å etablere et felles selskap som blant annet gjelder eierskap og drift av Statoils 1500 bensinstasjoner i Skandinavia. Det arbeides med en eiermodell som innebærer at ICA/Hakon-gruppen kjøper ca. 50 pst. av aksjene i det nye selskapet.

På bakgrunn av Hakon-gruppens opptreden i det siste, og det faktum at dette er et direkte skritt mot privatisering av en del av Statoils virksomhet, kan statsråden klargjøre om det er aktuelt å gripe inn overfor selskapet?


Les hele debatten