Muntlig spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til statsministeren

Om å revurdere Regjeringens klimapolitikk, som er i direkte motstrid til det norske folks interesser

Datert: 21.10.1998
Besvart: 21.10.1998 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP):


Les hele debatten