Muntlig spørsmål fra Jens Stoltenberg (A) til statsministeren

Om hvorvidt Regjeringen står fast ved konjunkturavgiften, som bidrar til kostnadsvekst, prisstigning og et høyt rentenivå

Datert: 21.10.1998
Besvart: 21.10.1998 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Jens Stoltenberg (A)

Spørsmål

Jens Stoltenberg (A):


Les hele debatten