Muntlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til finansministeren

Om at det for 1999 er budsjettert med 40 pst. økning i renteinntektene fra statsbankene, samtidig som kronen skal tilbake til utgangsleiet før jul, med påfølgende rentenedgang

Datert: 21.10.1998
Besvart: 21.10.1998 av finansminister Gudmund Restad

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP):


Les hele debatten