Muntlig spørsmål fra Hill-Marta Solberg (A) til finansministeren

Om finansministerens uttalelse om at rentenivået vi hadde i Norge før sommeren, vil være direkte skadelig for norsk økonomi

Datert: 21.10.1998
Besvart: 21.10.1998 av finansminister Gudmund Restad

Hill-Marta Solberg (A)

Spørsmål

Hill-Marta Solberg (A):


Les hele debatten