Spørretimespørsmål fra Jon Olav Alstad (A) til kulturministeren

Om forverringen av avisenes rammevilkår, bl.a. gjennom ytterligere portoøkninger

Datert: 05.11.1998
Besvart: 18.11.1998 av kulturminister Anne Enger

Jon Olav Alstad (A)

Spørsmål

Jon Olav Alstad (A): I Stortinget i fjor ble det understreket at Regjeringen må se på rammebetingelsene til avisene, slik at vi ikke får en omfattende avisdød. Det ble lovt å samordne dette slik at hver statsråd med ansvar for ulike rammebetingelser også så helheten, slik at Regjeringens politikk ikke fikk uante konsekvenser. Nå ser vi at avisene igjen får sine rammer forverret blant annet gjennom ytterligere portoøkninger.

Fører Regjeringen en bevisst politikk for å svekke avisene, eller skyldes dette manglende samordning?


Les hele debatten