Spørretimespørsmål fra Jon Olav Alstad (A) til barne- og familieministeren

Om å innføre en "fedrekvote" i kontantstøtteordningen

Datert: 05.11.1998
Besvart: 18.11.1998 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Jon Olav Alstad (A)

Spørsmål

Jon Olav Alstad (A): Statsministeren uttalte i Nationen 4. november 1998 at det kan være aktuelt å vurdere om menn bør ta ut en del av kontantstøtten. Denne ordningen vil som kjent bidra til å undergrave rettigheter som fedrene har fått de siste årene, presse de bort fra omsorgsrollen og tilbake til forsørgerrollen.

Vil statsråden bidra til at statsministeren får en oversikt over utviklingen slik at det kan innføres en «fedrekvote» også i kontantstøtten?


Les hele debatten