Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om bredden i fagmiljøet ved Høgskolen i Agder som har utarbeidet rapporten om Helsetilsynets informasjon om samliv og seksualitet for ungdom

Datert: 05.11.1998
Besvart: 18.11.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): Ifølge Fedrelandsvennen sier rektor ved Høgskolen i Agder (HIA) at skolen som institusjon ikke står bak rapporten som en gruppe fagfolk ved HIA har utarbeidet om Helsetilsynets informasjon om samliv og seksualitet for ungdom. Heller ikke dekanus for humanistiske fag ved HIA vil ta det faglige ansvaret for rapporten og hun mener at en slik rapport burde ha blitt utarbeidet av flere fagfolk fra et bredere faglig miljø.

Mener statsråden at rapporten er utarbeidet av et bredere fagmiljø enn det Helsetilsynet har brukt?


Les hele debatten