Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til fiskeriministeren

Om å få stoppet russisk rovfiske på småfisk i Barentshavet, og følgene av dette fisket for fastsettelsen av kvoten for norsk-arktisk torsk

Datert: 09.11.1998
Besvart: 18.11.1998 av fiskeriminister Peter Angelsen

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Mye tyder på at i de viktigste oppvekstområdene for torsk i Barentshavet så skjer det nå et russisk rovfiske på småfisk. Dette kan få svært alvorlige ressursmessige konsekvenser for vår egen fiskerinæring.

Hvilke konkrete initiativ vil statsråden ta for at denne uakseptable utviklinga snarest kan stoppes, og ser han at disse opplysningene kan få betydning for fastsettelsen av kvoten for norsk-arktisk torsk?


Les hele debatten