Spørretimespørsmål fra Jan Johnsen (H) til helseministeren

Om rettsavgjørelser knyttet til sak mellom staten og leger om tilbakebetalingskrav, og til det at en lege er fratatt retten til å praktisere for trygdens regning i ett år

Datert: 10.11.1998
Besvart: 18.11.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Jan Johnsen (H)

Spørsmål

Jan Johnsen (H): Det foreligger nå en rettsavgjørelse i sak mellom staten og leger vedrørende tvist om tilbakebetalingskrav. I denne saken påpeker domstolen alvorlig svikt i trygdemyndighetenes saksbehandling. Videre foreligger det en stadfestet dom fra Gulating lagmannsrett som går i mot kongelig resolusjon av 8. mai 1998, hvor lege er fratatt retten til å praktisere for trygdens regning i ett år.

Vil statsråden sørge for å opprette kontakt med Den norske lægeforeningen/lege om disse sakene?


Les hele debatten