Spørretimespørsmål fra Jan Johnsen (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å sørge for at en opptrapping av antallet medisinstudenter i Osloregionen ikke båndlegger nasjonale, faglige og økonomiske ressuser i lang tid fremover

Datert: 10.11.1998
Besvart: 18.11.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Jan Johnsen (H)

Spørsmål

Jan Johnsen (H): I forbindelse med økning av 30 medisinske studenter i Osloregionen pr. år har en arbeidsgruppe i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet kalkulert en opptrapping av driftskostnadene til 230 mill. kroner og arealbehovet til 6000 kvm. Helseregion vest har bedt om en tilsvarende studentopptrapping kalkulert til 44,3 mill. kroner, pluss et arealtilskudd på 2,8 mill. kroner.

Vil statsråden sørge for at planene i Oslo ikke båndlegger nasjonale, faglige og økonomiske ressurser i lang tid fremover?


Les hele debatten