Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om årsaken til den lave obduksjonsfrekvensen på 10-12 pst. og tiltak for å øke den til 40 pst., slik Statens helsetilsyn anbefaler

Datert: 10.11.1998
Besvart: 18.11.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Obduksjonsfrekvensen er i dag nede på ca. 10-12 pst. av årlige dødsfall. Statens helsetilsyn anbefaler en obduksjonsrate på 40 pst. av alle dødsfall.

Hva er grunnen til denne utviklingen, og hva vil statsråden gjøre for å øke obduksjonsfrekvensen til et faglig forsvarlig nivå?


Les hele debatten