Spørretimespørsmål fra Tore Nordtun (A) til finansministeren

Datert: 11.11.1998
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Tore Nordtun (A)

Spørsmål

Tore Nordtun (A): Stortinget har fastsatt en vrakpantordning for personbiler for å stimulere til innlevering av utrangerte kjøretøy.

Vil statsråden vurdere å utvide vrakpantordningen til også å gjelde større kjøretøy, eksempelvis busser?


Les hele debatten