Spørretimespørsmål fra Inger Stolt-Nielsen (H) til justisministeren

Om ansvars- og myndighetsfordeling mellom politi og helsevesen i tilknytning til psykiatriske pasienter som har begått alvorlige voldsovergrep

Datert: 11.11.1998
Besvart: 18.11.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Inger Stolt-Nielsen (TF)

Spørsmål

Inger Stolt-Nielsen (H): Gjennom media er en blitt kjent med at en varetektsfengslet drapsmann, underlagt psykiatrisk behandling ved Rogaland psykiatriske sjukehus, har vært gitt flere permisjoner uten at politiet har vært orientert. Det synes å herske en viss uvisshet om ansvars- og myndighetsfordeling mellom politi og helsevesen i slike saker.

Hva vil statsråden gjøre for å bringe klarhet i spørsmålet om hvilke ansvarsforhold som gjelder i forhold til psykiatriske pasienter som har begått alvorlige voldsovergrep?


Les hele debatten