Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til justisministeren

Om politiets og påtalemyndighetens ressursbruk tilknyttet en sak om oterfangst med minkfelle, som resulterte i påstand fra aktor om full frifinnelse

Datert: 12.11.1998
Besvart: 18.11.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): 6. november 1998 sto en mann tiltalt i Vesterålen herredsrett for å ha forsøkt å fange oter med minkfelle. Saken har vært etterforsket ved Lofoten og Vesterålen politikammer siden 8. april 1997, altså over 1 ½ år. Enhver ekspert på fellefangst, så vel som fangstfolk og legfolk, vet at det er omtrent umulig å fange oter i minkfelle. Rettssaken resulterte i at aktor la ned påstand om full frifinnelse.

Synes justisministeren at dette er forsvarlig ressursbruk av politi og påtalemyndighet?


Les hele debatten