Spørretimespørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til olje- og energiministeren

Om Statoil sitt tempo i oppryddinga i gamle miljøsynder på 200 eigedommar som SFT reknar som forureina

Datert: 02.11.1998
Besvart: 18.11.1998 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Statoil har rundt 200 eigedommar som SFT reknar som forureina. Selskapet brukar til dømes mykje større beløp på ulike former for sponsing, enn på å rydde opp i gamle miljøsynder. Selskapet brukar ca 5. mill. kroner årleg på å rydde i gamle utslepp frå bensinstasjonar, og eit tilsvarande beløp på gamle tankanlegg.

Er statsråden nøgd med selskapet si handtering av saka, eventuell vil generalforsamlinga gripe inn for å få eit høgare tempo på oppryddinga?


Les hele debatten