Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til samferdselsministeren

Om manglende oppfølging av Stortingets vedtak om å etablere tverrfaglige ulykkesanalysegrupper til å granske trafikkulykker

Datert: 13.11.1998
Besvart: 18.11.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Gjennom enstemmig vedtak 28. april 1997 ba Stortinget Regjeringen sørge for etablering av tverrfaglige ulykkesanalysegrupper til å granske trafikkulykker i ulike deler av landet. Til tross for en beklagelig økning i ulykkestallene er vedtaket ikke fulgt opp med systematisk opprettelse av slike grupper.

Hvor står denne saken og hvilken fremdriftsplan har departementet for det videre arbeid?


Les hele debatten