Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Om oppfølging av et forslag vedr. riktig praktisering av samordningsloven, og når nytt lovforslag kan ventes fremlagt

Datert: 13.11.1998
Besvart: 18.11.1998 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): I Dokument 8:66 (1995-96) fremmet jeg i mars 1996 forslag om å sørge for riktig praktisering av samordningsloven slik at ingen kan tape på å ha opptjent pensjonspoeng i Folketrygden. I innstillingen sa en enstemmig komite i forslag til vedtak blant annet at forslaget: "oversendes Regjeringen for vurdering og oppfølging i forbindelse med arbeidet med Samordningsutvalgets innstilling og lovforslag i denne forbindelse."

Når kan vi forvente nytt lovforslag fremlagt?


Les hele debatten