Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om strengere retningslinjer for hvor nært høyspentlinjer kan legges inntil boligfelt og boliger

Datert: 13.11.1998
Rette vedkommende: Helseministeren
Besvart: 18.11.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): I Norge ligger mange boliger svært nære høyspentlinjer. Mange mennesker mener de blir syke av strålefeltet rundt disse høyspentlinjene. Eksperter på området mener denne strålingen kan være farlig for den menneskelige organisme.

Mener statsråden det er behov for å se nærmere på dette og å vurdere å innføre strengere retningslinjer for hvor nære høyspentlinjer kan legges inntil boligfelt og boliger?


Les hele debatten