Spørretimespørsmål fra Erik Solheim (SV) til utviklings- og menneskerettighetsministeren

Om støtte til bistandsorganisasjoner som er engasjert i hjelpearbeidet etter katastrofen i Mellom-Amerika. (Trukket tilbake)

Datert: 13.11.1998
Spørsmålet er trukket tilbake

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): Mellom-Amerika har opplevd den verste katastrofen i dette århundret. Menneskelige lidelser og materielle tap er ufattelige. Norske bistandsorganisasjoner har et omfattende engasjement, nettverk og et godt apparat for å distribuere hjelp i området på en effektiv måte, dersom de får midler til dette.

Vil statsråden bidra med midler til organisasjonene slik at de kan trappe opp sin hjelp?


Les hele debatten