Spørretimespørsmål fra Terje Knudsen (FrP) til samferdselsministeren

Om å etterkomme kravet overfor Postverket om at Bergen angis i alle postadresser i Bergen

Datert: 13.11.1998
Besvart: 18.11.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Terje Knudsen (Uav)

Spørsmål

Terje Knudsen (FrP): Postverket har foreslått justeringer av postnumre fra 1. mars 1999. Fortsatt vil det være svært mange av Bergens innbyggere som ikke får Bergen angitt i sitt postnummer, til tross for at de har adresse i byen. Flere ganger har formannskapet i Bergen rettet henvendelse til Postverket om at Bergen blir brukt som postadresse, men uten resultater.

Vil statsråden gjøre noe for å etterkomme Bergen kommunes krav, slik at Bergen blir angitt i alle postadresser i Bergen?


Les hele debatten