Muntlig spørsmål fra Per Ove Width (FrP) til forsvarsministeren

Om tvil om fortsatt norsk militær tilstedeværelse i Libanon etter at vi nå trekker tilbake den norske bataljonen i UNIFIL

Datert: 04.11.1998
Besvart: 04.11.1998 av forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll

Per Ove Width (FrP)

Spørsmål

Per Ove Width (FrP):


Les hele debatten