Muntlig spørsmål fra Bjørn Tore Godal (A) til forsvarsministeren

Om hvorfor Stortinget ikke er forelagt opprettelsen av det nordiske ammunisjonsselskapet Nammo AS, hvor forsvarsdivisjonen ved Raufoss vil inngå, men med kun 45 pst. eierandel

Datert: 04.11.1998
Besvart: 04.11.1998 av forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll

Bjørn Tore Godal (A)

Spørsmål

Bjørn Tore Godal (A):


Les hele debatten