Spørretimespørsmål fra Astrid Marie Nistad (A) til nærings- og handelsministeren

Om ei uttaling frå statssekretæren i Nærings- og handelsdepartementet om at det har vore bra for investeringspresset at Hydro investerer i utlandet framfor i Norge

Datert: 17.11.1998
Besvart: 16.12.1998 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Astrid Marie Nistad (A)

Spørsmål

Astrid Marie Nistad (A): I bladet Firda av 24. oktober 1998, uttaler statssekretær Odd Hellesnes i Nærings- og handelsdepartementet, at det har vore bra for investeringspresset i Norge at det statlege industriselskapet Hydro heller enn å investere i Norge, investerer i utlandet.

Er dette i samsvar med den nasjonale industripolitikken som Regjeringa Bondevik styrer etter?


Les hele debatten