Muntlig spørsmål fra Ingvald Godal (H) til forsvarsministeren

Om at Regjeringa vil innføre kvotering på etnisk grunnlag til skulane i Forsvaret, og med det bryte tradisjonen med fullstendig likebehandling

Datert: 04.11.1998
Besvart: 04.11.1998 av forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H):


Les hele debatten