Muntlig spørsmål fra Odd Eriksen (A) til kommunal- og regionalministeren

Om de sterke reaksjonene mot forslaget til statsbudsjett fra ordførere og lokalpolitikere, på tross av Regjeringens profilering av den distriktspolitiske satsingen

Datert: 04.11.1998
Besvart: 04.11.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Odd Eriksen (A)

Spørsmål

Odd Eriksen (A):


Les hele debatten