Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om kvalitetssikring av skopkirurgi, som i den seneste tid har gitt flere alvorlige komplikasjoner, også med dødelig utfall

Datert: 19.11.1998
Besvart: 16.12.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Det har den seneste tid vært flere alvorlige komplikasjoner også med dødelig utfall ved bruk av skopkirurgi ved flere sykehus.

Hva har statsråden gjort for bedre å kvalitetssikre denne operasjonsteknikken?


Les hele debatten