Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om å endre regelverket for Norsk Pasientskadeerstatning, slik at erstatningsbeløpene kommer på linje med andre forsikringsordninger ved tap av forsørger

Datert: 19.11.1998
Besvart: 16.12.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): En familie som mistet sin forsørger ved en feilbehandling ved et større sykehus i Østlandsområdet fikk nylig tilbud om en skandaløs erstatning på 153 000 kroner fra Norsk Pasientskadeerstatning.

Vil statsråden ta initiativ til å endre regelverket for Norsk Pasientskadeerstatning slik at erstatningsbeløpene kommer på linje med andre forsikringsordninger ved tap av forsørger?


Les hele debatten