Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til sosialministeren

Om vurderingene som lå til grunn da Rikstrygdeverket endret retningslinjene for tildeling av stønad til dekning av ortopediske hjelpemidler

Datert: 19.11.1998
Besvart: 16.12.1998 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Folketrygdlovens § 15-5 inneholder bestemmelser om tildeling av stønad til dekning av ortopediske hjelpemidler. For å presisere lov og forskrift har Rikstrygdeverket utarbeidet retningslinjer for tildeling av slik stønad. Frem til mai 1997 ble vurderingen om å gi stønad basert på hensynet til den trygdedes funksjonalitet. Retningslinjene ble da endret. Nå tildeles stønad bare til trygdede med spesifikke diagnoser.

Hvilke vurderinger lå til grunn da Rikstrygdeverket endret retningslinjene?


Les hele debatten