Spørretimespørsmål fra Astrid Marie Nistad (A) til helseministeren

Om at to kvinner i Hyllestad kommune, som er utan jordmor og fast distriktslækjar, ikkje får refundert reiseutgiftene etter at dei søkte svangerskapshjelp i nabokommunen

Datert: 20.11.1998
Besvart: 16.12.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Astrid Marie Nistad (A)

Spørsmål

Astrid Marie Nistad (A): I Hyllestad kommune får dei ikkje søkjarar til jordmor eller til fast distriktslækjarstilling. Med bakgrunn i dette søkte to gravide kvinner kvalifisert svangerskapshjelp i nabokommunen, men får ikkje refundert reiseutgiftene med bakgrunn i reglar i folketrygdlova. Folketrygdlova refunderer til næraste lækjar, som i dette tilfelle er vikarlækjarar.

Vil statsråden vurdere å få endra folketrygdlova på dette punkt med bakgrunn i forslaget om fast lækjar og fritt sjukehusval?


Les hele debatten