Spørretimespørsmål fra Aud Gaundal (A) til sosialministeren

Om helhetlige tiltak for det økende antallet bostedsløse i Oslo, som oftest både har rusproblemer og mangler arbeid

Datert: 26.11.1998
Besvart: 16.12.1998 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): I den senere tid er det kommet frem at antall bostedsløse i Oslo har økt i løpet av det siste året. Dessverre viser det seg at det er svært unge mennesker som representerer den største økningen. Problemene er sammensatte, både fordi disse menneskene som oftest har rusproblemer, mangler arbeid, og sist men ikke minst, mangler en plass å bo.

Hvilke helhetlig tiltak kan Regjeringen tenke seg å sette i verk, eventuelt i samarbeid med Oslo kommune, for å gjøre noe med denne utviklingen?


Les hele debatten