Muntlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til sosialministeren

Om hvordan det ligger an med metadonprosjektet, og hvor mange som er kommet inn under denne type hjelpetiltak i Oslo

Datert: 18.11.1998
Besvart: 18.11.1998 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP):


Les hele debatten