Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til barne- og familieministeren

Om å styrke forebyggende tiltak mot vold blant barn og unge, som må settes inn mot små barn, og om barnehagenes innflytelse i den sammenhengen

Datert: 01.12.1998
Fremsatt av: Grethe G. Fossum (A)
Besvart: 16.12.1998 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Voldsproblematikken blant barn og unge er et alvorlig og stadig voksende problem. Forskning viser at hvis forebyggende tiltak skal virke så må disse settes inn mot små barn, og spesielt rettet inn mot gutter siden dette er et særlig gutteproblem. Barnehagers innflytelse vil være viktig, her har en utdannet personale som er kvalifisert til å ivareta denne typen problemer. Kvalitet og tilgjengelighet blir viktig.

Hvordan vurderer statsråden muligheten for å styrke tiltakene mot disse gruppene?


Les hele debatten