Spørretimespørsmål fra Jan Johnsen (H) til miljøvernministeren

Om å forebygge private og samfunnsøkonomiske tap som følge av "vilkårlige" inngrep fra fornminnemyndigheter, med eksempel i et tilfelle fra Time kommune

Datert: 01.12.1998
Besvart: 16.12.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Jan Johnsen (H)

Spørsmål

Jan Johnsen (H): I Time kommune har fornminnemyndighetene krevd 15 mill. kroner av utbygger for å frigi et for lengst ferdigregulert boligområde. Området vil etter dette være vanskelig å få utbygd, grunnet høye tomtekostnader. Dagens praksis for slike inngrep bidrar generelt til å svekke rettsbevisstheten på dette viktige verneområdet.

Vil statsråden sørge for at det etableres saksbehandlingsprosedyrer som kan forebygge private- og samfunnsøkonomiske tap som følge av at fornminneinngrep skjer "vilkårlig"?


Les hele debatten