Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til helseministeren

Om mammografiscreening ved Regionsykehuset i Tromsø, som pga. plassproblemer har behov for nybygg til 24 mill. kr, men bare har fått bevilget 5,1 mill. kr

Datert: 04.12.1998
Besvart: 16.12.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Troms og Finnmark er plukket ut som prøvefylker vedrørende mammografiscreening. Forutsetningen for denne kreftundersøkelsen av alle kvinner mellom 50 og 69 år skulle være at den ble fullfinansiert av staten. På grunn av plassproblemer har Regionsykehuset i Tromsø (RiTø) et behov for nybygg til ca. 24 mill. kroner, men har fått bevilget 5,1 mill. kroner.

Hva vil statsråden gjøre for å fullfinansiere denne tjenesten slik at også RiTø blir inkludert?


Les hele debatten