Spørretimespørsmål fra Signe Øye (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om å unngå at en ASVO-bedrift i Meldal kommune med arbeidsplasser til 17 psykisk utviklingshemmede blir nedlagt pga. at kommunen må spare penger

Datert: 03.12.1998
Besvart: 16.12.1998 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Arbeidsplassene til 17 psykisk utviklingshemmede i Meldal kommune kan bli lagt ned over nyttår på grunn av at kommunen må spare penger, og rådmannen har foreslått å legge ned ASVO-bedriften, fordi dette ikke er en lovpålagt oppgave, skriver Adresseavisen 19. november 1998.

Vil statsråden foreta seg noe for at innsparingene i Meldal kommune ikke skal ramme de aller svakeste i kommunen?


Les hele debatten