Spørretimespørsmål fra Jan Johnsen (H) til samferdselsministeren

Om muligheten av å gi nødetaten en kostnadsfri, oppdatert tilgang på vektorbaserte digitale kart, som er laget i tilknytning til Transportdemonstrator-prosjektet

Datert: 08.12.1998
Besvart: 16.12.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Jan Johnsen (H)

Spørsmål

Jan Johnsen (H): Transportdemonstrator-prosjektet var et forskningsprosjekt satt i gang for å effektivisere transportbransjens behov i Norge. Nødetatens muligheter og behov ble utviklet underveis. Det er nå laget vektorbaserte digitale kart som vil være et viktig hjelpemiddel for nødetaten.

Kan statsråden se på muligheten av at nødetaten i Norge, brann, helse og politi, i fremtiden får en kostnadsfri oppdatert tilgang på disse kartene?


Les hele debatten