Spørretimespørsmål fra Petter Løvik (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å hindre at Lånekassa sine reglar for stipend til folkehøgskuleelevar slår negativt ut for dei som har hatt utsett skulestart

Datert: 09.12.1998
Besvart: 16.12.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): Etter råd frå ein kommunal institusjon (PP-tenesta) fekk ein elev utsett skulestart. 12 år seinare vart same elev straffa for dette av ein statleg institusjon (Lånekassa) med redusert stipend då han tok til på folkehøgskule.

Vil statsråden ta skritt for å hindre at Lånekassa sine stivbeinte reglar for stipend til folkehøgskuleelevar slår negativt ut overfor ein elev som, etter tilråding frå sakkunnige, fekk utsett skulestart og difor har eit anna fødselsår enn medelevane?


Les hele debatten