Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Om forvaltningsstrategien for torsk, sei og hyse, i lys av at forskerne for 1999 anbefaler dramatiske kvotereduksjoner

Datert: 09.12.1998
Besvart: 16.12.1998 av fiskeriminister Peter Angelsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): I årene 1995-98 har uttaket av nøkkelbestandene torsk, sei og hyse i stor grad fulgt forskernes anbefalinger, og det har vært en forsvarlig beskatning. Så opplever vi at det for 1999 blir anbefalt en dramatisk reduksjon i disse kvotene. For torsk fra 338 000 tonn i 1995 til 236 000 tonn i 1999. Tilsvarende tall for sei er fra 160 000 tonn til 87 000 tonn, og for hyse fra 90 000 tonn til 46 000 tonn.

Hva er forvaltningsstrategien, og hva vil statsråden gjøre for å sikre denne?


Les hele debatten